Zevende generatie
Kinderen Anne Gerhardus Posthuma (1807 - 1866)


G.5232
FRANS ANNES, apotheker te Dokkum

geb. Dokkum 2 dec. 1834, daar overl. 22 dec. 1906
trouwt Leeuwarderadeel 17 juli 1860 Sjoukjen Iest
geb. Stiens 16 jan. 1837, overl. 15 juni 1915 Lochem
dochter van Pieter Klazes Iest en Sjoukjen Jeens Taekema


Tweemaal Frans Annes en Sjoukjen Iest

1. Anne geb. Dokkum 5 okt. 1861, overl. 2 april 1946 Centerville, USA, arts, trouwt Geertruida Olij
2. Sjoukjen geb. Dokkum 29 juli 1863, overl. 14 nov. 1939 Groningen
3. Pieter geb. Dokkum 20 mei 1865, overl. 29 sept. 1936 Maarssen, trouwt (1) Penang 14 nov. 1891 Margaretha Lemmers, trouwt (2) Jacoba Charlotte Tiesselinck
4. Frans geb. Dokkum 18 okt. 1866, overl. 2 juli 1945 Lochem, apotheker, trouwt Frederika Schaaff, 3 okt. 1895 Leeuwarderadeel

                    
links: Etiket apotheek Posthuma,
rechts: Pieter Posthuma en Margaretha Lemmers


G.5235
SYTSKE ANNES

geb. Dokkum 1 nov. 1840, overl. Assen 24 april 1925
trouwt Dokkum 9 nov. 1871 Anthoon C.W. ter Meulen, predikant
geb. Oudemirdum 4 juli 1842, overl. Boksum 21 dec. 1909
zoon van Frederik Gerard ter Meulen en Janke Lucia Luppus

Uit dit huwelijk: 1. Sytske Werdina Maria, 1876 Purmerend, overl. 1921, tr.(2) Albert Hoving, Huizum 2. Anthonia Christina Wilhelmina, 1879 Purmerend, overl. 1906, tr.(1) Albert Hoving, Huizum

G.5237
WIEBE ANNES, directeur telegrafie te Dokkum

geb. Dokkum 16 nov. 1842, overl. Apeldoorn 4 febr. 1917
trouwt (1) Dokkum 10 mei 1883 Reinou van Straten
geb. Dokkum 30 dec. 1854, overl. Meppel 18 maart 1884
dochter van Durk van Straten en Durkje Nauta
trouwt (2) Dokkum 12 april 1888 Werdina Klaver
geb. Dokkum 14 febr. 1860, overl. Groningen 18 dec. 1917
dochter van Alle Franses Klaver en Maria Elisabeth van der Werff

Uit het eerste huwelijk:
1. Anne Dirkje geb. Meppel 11 maart 1884, overl. Dokkum 8 okt. 1885
Uit het tweede huwelijk:
2. Anna geb. Dokkum 3 maart 1890, overl. Apeldoorn 29 sept. 1965, trouwt Apeldoorn 2 mei 1917 Johan William Pierre Downer, fruitkweker
3. Maria Elizabeth geb. Tiel aug. 1891, daar overl. 21 okt. 1891

G.523.14
GUILLIAM PETRUS ANNES, directeur zeevaartschool te Groningen

geb. Dokkum 12 febr. 1856, overl. Haarlem 8 maart 1902
trouwt Haarlem 5 mei 1892 Dominica Paulina Slotboom
geb. Deventer 1 mei 1869
dv. Willem Bernardus Slotboom en Henriette Catharina Blom

1. Henriette Desirée geb. Groningen 4 dec. 1895, overl. Scheveningen 18 dec. 1914

Na een carrière bij de marine, met als hoogste rang luitenant-ter-zee 1e klas, werd Guilliam eerst inspecteur van een levensverzekerings-maatschappij, maar later directeur van de Zeevaartschool te Groningen.

G.523.16
MATHILDA MARIA CORNELIA ANNES, onderwijzeres

geb. Dokkum 16 april 1860, overl. Haarlem 9 mei 1936
trouwt Ubbergen 4 april 1893 Jan Bernat Coops, ontvanger successierechten
geb. Oldemarkt 30 juli 1862, overl. Haarlem 24 jan. 1946
zoon van Herman Coops en Aaltje Bredius

Uit dit huwelijk: 1. Johan Adriaan Herman (1894-1937), advocaat-procureur te Apeldoorn, x Jacoba Johanna Theodora van 't Hoff 2. Jean Marie (1897-1915)