Zesde generatie
Kinderen Sikke Johannes Posthuma (1779 - 1846)


Het bij de vader geciteerde artikel over de Harlinger Posthuma's verhaalt ook over deze generatie:F.351
JOHANNES FRANS SIKKES, houtkoper te Harlingen

geb. Harlingen 8 juni 1818, daar overl. 13 sept. 1879
trouwt 1. Harlingen 28 juni 1842 Tietje Sjoerds Wijma
geb. Harlingen 8 mei 1818, daar overl. 6 okt. 1849
dochter van Sjoerd Symons Wijma en Ninke Aukes Stam
trouwt 2. Harlingen 30 juli 1857 Catharina Maria Ludwig
geb. Utrecht 22 mei 1822, overl. Leeuwarden 25 nov. 1898
dochter van Pieter Ludwig en Ermina Haagen

Uit het eerste huwelijk:
1. Hinke geb. Harlingen 1 dec. 1843, overl. Ede 20 jan. 1910, onderwijzeres, ongehuwd
2. Akke geb. Harlingen 3 febr. 1845, daar overl. 3 mei 1846
3. Akke geb. Harlingen 11 juni 1846, overl. Leeuwarden 16 april 1912, ongehuwd
4. Ninke geb. Harlingen 24 okt. 1847, overl. Ede 25 april 1942, ongehuwd
5. Sicco geb. Harlingen 14 sept. 1849, daar overl. 14 aug. 1850
Uit het tweede huwelijk:
6. Sicco Johannes geb. Harlingen 3-3-1858
7. Ermina geb. Harlingen 18 juli 1859, onderwijzeres, overl. Utrecht 5 apr. 1946, ongehuwd
8. Pieter geb. Harlingen 13-5-1861
9. Tietje geb. Harlingen 10-5-1863


F.352
YPE SIKKES, houthandelaar te Harlingen

geb. Harlingen 25 juni 1819, overl. Amerongen 7 febr. 1891
trouwt Harlingen 28 juni 1849 Helena Sjoerds Wijma
geb. Harlingen 9 maart 1825, overl. Nunspeet 28 dec. 1903
dochter van Sjoerd Symons Wijma en Ninke Aukes Stam

1. Sicco geb. Harlingen 4-5-1851
2. Ninke geb. Harlingen 20 nov. 1852, overl. Ermelo 10 dec. 1917, ongehuwd
3. Sjoerd geb. Harlingen 22-12-1854
4. Hinke geb. Harlingen 11 nov. 1856, overl. Arnhem 13 juli 1919, ongehuwd
5. Helena Sibbelina geb. Harlingen 12 sept. 1858, daar overl. 14 maart 1859
6. Helena Sibbelina geb. Harlingen 28-2-1860


F.353
BREGTJE SIKKES

geb. Harlingen 8 sept. 1820, overl. Bussum 6 juli 1881
trouwt Harlingen 23 mei 1848 Claas Warners Lulofs, commissionair
geb. Amsterdam 21 aug. 1804, overl. Amsterdam 26 okt. 1869
weduwnaar van Barbertje Korff, zoon van Warner Lulofs en Elizabeth Meister

Uit dit huwelijk: 1. Sicco (1849-1927) tr. Magdalena Hermina Adama van Scheltema, doopsgezind predikant te Den Haag 2. Hendrika (1850-1927) tr. Frederik Adama van Scheltema, Amsterdam 3. Warner (1853-1935) kantonrechter te Vianen 4. Maria Geertruida (1854-1953) tr. Samuel Muller, archivaris te Utrecht

F.355
PETRUS SIKKES, commies ter secretarie

geb. Harlingen 21 dec. 1822, daar overl. 21 maart 1904
trouwt Harlingen 31 mei 1848 Johanna Isaacs Ouwenbroek
geb. Harlingen 7 dec. 1822, daar overl. 21 maart 1892
dochter van Isaac Ouwenbroek en Johanna Gerrebracht


1. Hinke geb. Harlingen 3-9-1849
2. Johanna geb. Harlingen 19 aug. 1851, daar overl. 18 mei 1928, ongehuwd
3. Sicco geb. Harlingen 2-9-1852
4. Alida geb. Harlingen 7 jan. 1854, daar overl. 11 jan. 1936, ongehuwd
5. Bregtje geb. Harlingen 7 nov. 1856 Harlingen, overl. Franeker 25- 5-1928, ongehuwd
6. Isabella Francina geb. Harlingen 18-11-1858
7. Isaac geb. Harlingen 26 dec. 1860, overl. Franeker 26 maart 1936, ongehuwd
8. Johannes Frans geb. Harlingen 4 mei 1863, daar overl. 26 nov. 1936, ongehuwd


F.357
JACOBUS SIKKES, houtkoopman te Harlingen

geb. Harlingen 3 juli 1826, daar overl. 4 juli 1887
trouwt Wymbritseradeel 21 aug. 1858 Yes Lykles Oppedijk
geb. Woudsend 5 maart 1830, overl. Rijsenburg 16 sept. 1915
dochter van Lykle Piers Oppedijk en Grietje Postma

1. Hinke geb. Harlingen 9 mei 1859, overl. Driebergen 19 jan. 1950, ongehuwd
2. Grietje geb. Harlingen 2 jan. 1861, overl. Arnhem 5 aug. 1938, ongehuwd
3. Brechtje geb. Harlingen 28 febr. 1862, daar overl. 20 aug. 1868
4. Neeltje geb. Harlingen 22 dec. 1863, overl. Utrecht 1 juni 1944, ongehuwd
5. Lykle geb. Harlingen 13-5-1862
6. Catharina Maria geb. Harlingen 11 okt. 1866, overl. Johannesburg 2 febr. 1898, ongehuwd
7. Sicco geb. Harlingen 15 sept. 1868, daar overl. 22 febr. 1883
8. Sipke geb. Harlingen 6 -12-1870


F.358
JETZE SIKKES, houthandelaar te Harlingen

geb. Harlingen 28 mei 1829, daar overl. 22 aug. 1893
trouwt Harlingen 13 jan. 1858 Julia Catharina Wiarda
geb. Harlingen 28 nov. 1831, daar overl. 10 jan. 1882
dochter van Simon Sjoerds Wiarda en Oeke Johannes van der Werf

1. Hinke geb. Harlingen 20-5-1859
2. Oeke geb. Harlingen 22-10-1860
3. Bregtje geb. Harlingen 20 nov. 1862, daar overl. 24 sept. 1867
4. Wietske geb. Harlingen 14-5-1864
5. Sicco, geb. Harlingen 16 okt. 1865, bakkersbediende, overl. Ambt Delden 4 febr. 1949, ongehuwd
6. Simon, geb. Harlingen 6 juni 1867, daar overl. 14 maart 1871
7. Bregtje geb. Harlingen 20-11-1869
8. Julius geb. Harlingen 17 nov. 1870, houtzager, overl. Vriezenveen 3 dec. 1938, ongehuwd
9. Henderika geb. Harlingen 10-2-1872
10. Julia Catharina, geb. Harlingen 12 nov. 1876, daar overl. 29 nov. 1877