Zesde generatie
Kinderen Mintje Arps Posthuma (1805)


G.741
SYTZE MINTJES, machinist te Zuilichem

geb. Terhorne 19 aug. 1828, overl. Zuilichem 1 febr. 1894
trouwt(1) Nijmegen 8 mei 1856 Susanna Johanna Teunissen
geb. Nijmegen 31 juli 1831, overl. Hees 1 aug. 1880
dochter van Roukens Johannes Teunissen en Engelina Febel
trouwt(2) Nijmegen 25 nov. 1880 Clasina Jacoba Sohns
geb. Nijmegen 23 nov. 1841, overl. Zuilichem 3 maart 1920
dochter van Johan Frederik Sohns en Clasina Jacoba Willemse
hertrouwt Antoon Willem Krijnen

Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes geb. Nijmegen 5 maart 1857
2. Sander Roukes, geb. Nijmegen 2 jan. 1860, daar overl. 2 dec. 1861
3. Sander Roukes geb. Nijmegen 27 dec. 1861


G.743
BAUKJE MINTJES

geb. Terband 12 sept. 1831, overl. Nijmegen 16 nov. 1915
trouwt Nijmegen 1 mei 1862 Jan Willem Pieter Godschalk, borstelmaker
geb. Nijmegen 20 juli 1833, daar overl. 17 dec. 1876
zoon van Gerrit Hendrik Godschalk en Wilhelmina Johanna Mulder

Uit dit huwelijk: 1. Marinus Antonius (1863-1944), letterzetter te Nijmegen, trouwt Marie Kleijne 2. Jan Willem Peter (1865-1926), magazijnwerker te Nijmegen 3. Antje Catharina (1868-1966), trouwt Barend Hattink, militair 4. Johannes Theodorus (1871-1941), vishandelaar te Rotterdam, trouwt Jacoba Cornelia Verdonk

Moeder Antje Boetje en zuster Catharina wonen bij het gezin Godschalk in, in 1879 is de hele huis-houding waarschijnlijk richting Gorinchem vertrokken.

G.745
ARP MINTJES

geb. Staveren 3 jan. 1836, overl. Utrecht 25 maart 1928
trouwt Nijmegen 4 mei 1865 Geertruida Johanna Schaeffer, dienstbode
geb. Dodewaard 8 nov. 1841, overl. Zeist 15 jan. 1930
dochter van Johannes Gijsbertus Schaeffer en Hendrika Meuwisz

1. Gerardus Arp geb. Nijmegen 20 jan. 1866
2. Hendrika Susanna Geertruida geb. Nijmegen 21 sept. 1867
3. Gerrit geb. Weesp 4 mei 1877
4. Antje, geb. Muiden 12 juni 1878, overl. Utrecht 5 nov. 1918, ongehuwd


G.746
SJOUKJE MINTJES

geb. Marssum 23 juni 1838, overl. Nijmegen 3 febr. 1921
trouwt Nijmegen 8 juni 1865 Alexander Verbraeck, commies belastingen
geb. Nijmegen 16 mei 1838, overl. Ubbergen 5 jan. 1903
zoon van Wilhelmus Verbraeck en Francina Bunders

Uit dit huwelijk: 1. Alexander (1860) tr. Catharina du Prie 2. Mintje Antonius Johannes (1866-1897), herbergier te Kruiningen, tr. Maria den Herder 3. Wilhelmus Hendrikus Antonius (1872-1926) te Asperen, trouwt Anna Christina Eberstein 4. Antje Catherina (1874-1950) trouwt Johan Theodoor Veeren, chef te Ubbergen

In het Bevolkingsregister wordt een voor het huwelijk geboren zoontje Alexander werd genoemd. Het kind wordt evenwel bij het huwelijk niet geëcht en draagt dan eerst ook de achternaam Posthuma. Later komt hij toch als Alexander Verbraeck in de archieven voor.
Na het huwelijk verhuist het gezin naar Heumen, later woont men te Hedel en vandaar komt men in 1884 naar Nijmegen terug. Alexander wordt dan niet meer genoemd. In 1888 vertrekt het gezin weer, nu naar Ubbergen. 1892 te Beek.
Vandaar komt Sjoukje in 1903 als weduwe terug.

G.747
JOHANNES MINTJES, arbeider te Culemborg

geb. Leeuwarden 22 mei 1841, overl. Apeldoorn 21 nov. 1924
trouwt Nijmegen 27 okt. 1864 Susanna Elisabeth Stronk
geb. Nijmegen 17 nov. 1836, overl. Apeldoorn 4 april 1922
dochter van Ludewig Friederich Stronk en Maria Willemina Hendriks

In 1864 naar Culemborg, in 1873 uit Oeffelt (NB) naar Naarden vertrokken.