Zesde generatie
Kinderen Gerhardus Wiebes Posthuma (1774 - 1850)


G.522
JAN FREDRIK GERHARDUS, houthandelaar te Dokkum

geb. Dokkum 13 april 1805, overl. Groningen 14 juni 1870
trouwt Dokkum 29 mei 1828 Freerkje van der Schaaff
geb. Dokkum 1809, overl. Groningen 13 mei 1877
dochter van Jan Johannes van der Schaaff en Freerkje Jans Minnema

1. Maria geb. Dokkum 3 okt. 1829
2. Freerkje geb. Dokkum 17 juni 1831
3. Gerhardus, geb. Dokkum 5 maart 1833, daar overl. 14 maart 1855
4. Aaltje, geb. Dokkum 5 jan. 1835, daar overl. 15 sept. 1859
5. Akke, geb. Dokkum 5 sept. 1836, daar overl. 12 febr. 1857
6. Grietje geb. Dokkum 9 mei 1838
7. Janna, geb. Dokkum 9 april 1840 Dokkum, overl. Groningen 1 aug. 1913, ongehuwd
8. Anna geb. Dokkum 17 april 1843


G.523
ANNE GERHARDUS, apotheker, burgemeester te Dokkum

geb. Dokkum 31 mei 1807, daar overl. 21 okt. 1866
trouwt(1) Dokkum 28 dec. 1832 Werdina Klaver
geb. Dokkum 20 april 1815, daar overl. 15 nov. 1840
dochter van Frans Alles Klaver en Sytske Sjoerds Gorter
trouwt(2) Dokkum 6 jan. 1842 Saapke Klaver
geb. Dokkum 7 febr. 1822, daar overl. 17 maart 1850
dochter van Frans Alles Klaver en Sytske Sjoerds Gorter
trouwt(3) Dokkum 26 juni 1851 Johanna Alberta Hendrika Hugenholtz
geb. Vorden 7 febr. 1822, overl. Elst 4 maart 1897
dochter van Petrus A. C. Hugenholtz en Guillette Bruinier

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria, geb. Dokkum 23 sept. 1833, daar overl. 5 nov. 1852
2. Frans geb. Dokkum 2 dec. 1834
3. Sytske, geb. Dokkum 2 nov. 1836, daar overl. 5 mei 1838
4. Gerhardus, geb. Dokkum 23 juni 1838, daar overl. 21 nov. 1857
5. Sytske geb. Dokkum 1 nov. 1840

Uit het tweede huwelijk:
6. Wiebe, geb. Dokkum 14 dec. 1842, daar overl. 2 sept. 1843
7. Wiebe geb. Dokkum 16 nov. 1843
8. Alle, geb. Dokkum 11 juli 1845, daar overl. 2 april 1849
9. Jan Fredrik, geb. Dokkum 23 maart 1847, daar overl. 17 april 1847
10. Werdina, geb. Dokkum 4 mei 1848 Dokkum, overl. Utrecht 30 okt. 1876
11. Freerkje, geb. Dokkum 25 febr. 1850, daar overl. 14 mei 1850

Uit het derde huwelijk:
12. Petrus Arnoldus Conradus, geb. Dokkum 1 april 1852, overl. Chicago 24 febr. 1894, eerder als volontair naar Indië
13. Gerben, geb. Dokkum 16 dec. 1853 Dokkum, overl. Beverwijk 17 maart 1930, kanselier New York
14. Guilliam Petrus geb. Dokkum 12 febr. 1856
15. Gerhardus Marius, geb. Dokkum 5 maart 1858, overl. Batavia 28 april 1876
16. Mathilde Maria Cornelia geb. Dokkum 16 april 1860Anne Gerhardus Posthuma

G.527
GERBEN GERHARDUS, notaris te Dokkum

geb. Dokkum 24 juni 1816, daar overl. 8 okt. 1878
trouwt Dokkum 3 april 1851 Sijtske Cannegieter
geb. Steggerda 9 sept. 1822, overl. Zwolle 3 jan. 1897
dochter van Ritske Hoornsma Cannegieter en Elisabeth Helena Schik

1. Elisabeth Helena geb. Dokkum 8 april 1855
2. Gerhardus Wiebes geb. Dokkum 24 dec. 1857
3. Maria geb. Dokkum 13 dec. 1860, daar overl. 14 jan. 1862
4. Maria geb. Dokkum 27 sept. 1864, overl. Bilthoven 5 dec. 1932, ongehuwdGerben Gerhardus Posthuma en Sytske Cannegieter