Zesde generatie
Kinderen Douwe Engberts Posthuma (1801 - 1861)


S.641
TAEDE DOUWES, wagenmaker te Boornbergum

geb. Gorredijk 21 febr. 1828, overl. Kortehemmen 2 dec. 1892
trouwt Opsterland 9 mei 1862 Sietske Wijtzes Binsma
geb. Hemrik 20 maart 1825, overl. Boornbergum 12 febr. 1906
dochter van Wijtze Sijtzes Binsma en Trijntje Gosses Jansma

1. Douwe, geb. Ureterp 7 mei 1866, overl. Drachten 7 juli 1871


S.642
ENGBERT DOUWES, timmerman te Fochteloo

geb. Gorredijk 13 okt.1829, overl. Fochteloo 10 juli 1909
trouwt 1. Ooststellingwerf 10 mei 1857 Trijntje Roelofs de Vries
geb. Fochteloo 13 dec. 1830, daar overl. 2 april 1866
dochter van Roelof Alberts de Vries en Sara Ysaaks Poutsma
trouwt 2. Ooststellingwerf 20 sept. 1867 Wytske Sjoerds Veenstra
geb. Appelscha 3 juni 1833, overl. Fochteloo 7 dec. 1921
dochter van Sjoerd Jans Veenstra en Lammigje Pieters de Vries

Uit het eerste huwelijk:
1. Magrietje geb. Fochteloo 8-9-1858, daar overl. 27-9-1858
2. Magrietje geb. Fochteloo 23-9-1859
3. Sara geb. Fochteloo 3-6-1864
Uit het tweede huwelijk:
4. Lammigje geb. Elsloo 22-2-1871


S.645
JIPPE DOUWES, timmerman te Fochteloo

geb. Gorredijk 14 maart 1842, overl. Drachten 28 dec. 1914
trouwt Smallingerland 17 mei 1866 Hielkjen Haikes van der Werf
geb. Assen 23 jan. 1842, overl. Drachten 5 maart 1916
dochter van Haike Minnes van der Werf en Sietske Elisabeth Slager

1. Antje geb. Drachten 5-4-1867, daar overl. 20-4-1867
2. Sijtske geb. Drachten 24-5-1869
3. Antje geb. Drachten 15-11-1871, daar overl. 20-5-1874
4. Douwe geb. Drachten 23-7-1874
5. Haike geb. Drachten 24-12-1876, daar overl. 29-5-1892
6. Antje geb. Drachten 5-10-1879
7. Hendrik geb. Drachten 21-7-1882
8. Fokje geb. Drachten 23-10-1885, daar overl. 19-3-1886


S.646
HENDRIK DOUWES, timmerman te Drachten

geb. Drachten 7 mei 1843, daar overl. 30 jan. 1880
trouwt Smallingerland 16 mei 1868 Sietske Gerrits Bijker
geb. Drachten 28 jan. 1846, overl. Amsterdam 12 nov. 1923
dochter van Gerrit Jans Bijker en Wikke Folkerts Hoekstra

1. Antje geb. Drachten 3-3-1869
2. Wikke geb. Drachten 23-11-1870
3. Gerritje geb. Drachten 31-7-1872, daar overl. 15-10-1873
4. Douwe geb. Drachten 13-2-1874, daar overl. 12-3-1874
5. Douwe geb. Drachten 24-3-1875
6. Gerritje geb. Drachten 1-12-1876, daar overl. 2-10-1878
7. Gerrit geb. Drachten 9-6-1878
8. Taede geb. Drachten 5-1-1880

Bij de geboorte van Taede werd als beroep van Hendrik Douwes 'tapper' opgegeven. Zelf was hij door ziekte niet in staat om aangifte te doen, een paar weken later stierf hij. Zijn weduwe vertrok met de drie zoons in 1892 naar Amsterdam, de beide dochters waren daar al een jaar eerder naar toe gegaan.

S.647
TAMME DOUWES, slager te Drachten en Sneek

geb. Drachten 2 sept. 1844, overl. Sneek 30 mei 1910
trouwt Smallingerland 22 mei 1870 Minke Douwes Terpsma
geb. Sneek 27 aug. 1844, overl. Leeuwarden 21 nov. 1915
dochter van Douwe Terpsma en Marijke Dijkstra

1. Marijke geb. Drachten 6-3-1871, overl. Sneek 24-11-1887
2. Anna geb. Drachten 30-9-1872
3. Douwe geb. Drachten 21-8-1874
4. Grietje geb. Drachten 3-10-1876
5. Meindert geb. Drachten 13-9-1878
6. Wiebrigje geb. Drachten 3-12-1880
7. Hendrika Gerlofje geb. Drachten 8-5-1883
8. Ytje geb. Sneek 30-10-1885
9. Marijke geb. Sneek 21-6-1888


S.648
MARTEN DOUWES, timmerman in Chicago

geb. Drachten 13 aug. 1846, overl. 7 juni 1932 Cook, Chicago
trouwt (1) Groningen 24 april 1873 Anna Catharina Olthoff
geb. Groningen 25 maart 1849, overl. voor 1910
dochter van Harm Olthoff en Zwaantje Regina Schuring
trouwt (2) Chicago 27 mei 1911, Gertrude N.
geb. 1856

1. Zwaantje Regina, geb. Chicago 22-1-1874
2. Douwe, geb. Chicago 20-10-1876
3. Antje, geb. Chicago 21-9-1879
4. Ella, geb. 1883
5. Lena, geb. 1890
6. Effie, geb. 1893

Drie maanden na hun huwelijk vertrekken Marten en zijn vrouw Anna naar Chicago. Het avontuur is blijkbaar slecht bevallen: in 1880 staat het echtpaar weer te Groningen ingeschreven met drie in Amerika geboren kinderen.
In 1885 en 1887 staat hij vermeld als 'carpenter' op het adres 360 W Erie. In 1904 wordt hij genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Hij wordt vermeld met de juiste geboortedatum en is dus duidelijk 'onze' Marten Douwes. Hij woont dan op 804 W. Superior Street, Chicago.
In de volkstelling van 1910 staat Martin Posthuma in Chicago ingeschreven als weduwnaar, 63 jaar oud, met dochters Ella (27), Lena (20) en Effie (17). De leeftijd klopt, maar van de drie oudere kinderen geen spoor. In 1930 staat er nog een 83-jarige Martin met vrouw Gertrude vermeld in Chicago, Cook County. (De volkstelling van 1920 is grotendeels door brand verloren gegaan)
Hij ligt begraven op Forest Home Cemetery.