Vijfde generatie
Kinderen Wiebe Gerardus Posthuma (1725 - 1776)


G.51
ANTJE WIEBES

geb. Makkum 21 april 1773, overl. 12 juni 1828 Enkhuizen
trouwt (1) Enkhuizen 11 mei 1797 Sybren Fransen Sijbrandi
geb. Makkum 1772, daar overl. 8 april 1831
zoon van Frans Sibrens Sijbrandi en Duttje Jans
trouwt (2) Enkhuizen 2 juli 1808 Albert Wagenmaker, dagloner
geb. Enkhuizen 1768, daar overl. 11 febr. 1840
zoon van Pieter Wagemaker en Hillegonda Swemmer

Uit het tweede huwelijk: 1. Hillegonda (1809-1856) tr. Dirk Blom, dagloner te Enkhuizen 2. Grietje (1811-1874) tr. Pieter de Boer, schippersknecht te Wieringen

Op 5 febr. 1808 wordt de echtscheiding uitgesproken tussen Antje Posthuma, wonend in Venhuizen, en Sybrand Fransen: uit hoofde en tersake van des gedaagden (Sybrand Fransen) gepleegd overspel en verklaren voorts den Ged. vervallen en verstoken te zijn van alle baten en voordelen des huwelijks. Hij is weer teruggekeerd naar Makkum, waar hij bij zijn overlijden toch vermeld staat als weduwnaar van Antje Postma.

G.52
GERHARDUS WIEBES, notaris te Dokkum

geb. 8 juni 1774 Makkum, overl. 24 aug. 1850 Dokkum
trouwt Maria Uurhaan, 21 nov. 1802 Dokkum
ged. 11 april 1783 Dokkum, overl. 21 juli 1829 Dokkum
dochter van Johan Fredrik Uurhaan en Aaltje Jorrits

1. Wiebe, geb. Dokkum 14 aug. 1803, daar overl. 24 april 1829
2. Jan Fredrik geb. Dokkum 13 april 1805
3. Anne geb. Dokkum 31 mei 1807
4. Aaltje, geb. Dokkum 20 nov. 1809, daar overl.19 mei 1831
5. Grietje, geb. Dokkum 5 april 1811, daar overl. 22 nov. 1830
6. Jacobus, geb. Dokkum 19 dec. 1813, daar overl. 29 maart 1833
7. Gerben geb. Dokkum 24 juni 1816
8. Gerhardus, geb. Dokkum 2 juli 1818, daar overl. 15 jan. 1842
9. Marius, geb. Dokkum 13 april 1821, daar overl. 18 aug. 1833
10. Suardus, geb. Dokkum 2 okt. 1827, daar overl. 22 febr. 1828

Toen Marius geboren werd schreef Gerhardus Wiebes trots in de geboorteadvertentie: Heden verloste van eenen Zoon, het negende kind, welke alle in leven zijn, MARIA UURHAAN.
Hij kon toen niet vermoeden dat hij zes van die negen kinderen, en het tiende, nog zou moeten begraven. Zijn oudste zoon Wiebe in den gepasseerden herfst als Notaris geëxamineerd overleed na eene uitterende ziekte. Enkele maanden later overleed zijn vrouw, toen Grietje na een langdurig lijden, Aaltje en Jacobus na van tijd tot tijd toenemende verzwakking. Jacobus was toen notarisklerk. Marius overleed op twaalfjarige leeftijd, dan Gerhardus, Olieslager en Negotiant te Dockum, na eene sukkeling van 8 maanden.
Het zal de tuberculose geweest zijn die het gezin van de notaris in zo korte tijd zoveel leed bezorgde.


Gerhardus Wiebes Posthuma en Maria Uurhaan


G.54
WIEBEGJE WIEBES

geb. Makkum 3 jan. 1777, overl. Dokkum 7 april 1831
trouwt Enkhuizen 3 mei 1801 Jacob Gerrits Buisman, chirurgijn
geb. Enkhuizen 16 juni 1754, daar overl. 13 april 1811
zoon van Gerrit Buisman en Beertje Jacobs Morra

Uit dit huwelijk: 1. Grietje (1808) 2. Grietje (1811-1869) tr. Mens Wouters Mens, viskoper te Enkhuizen