Vijfde generatie - Tak Jacobus


J.13
TRIJNTJE SUARDUS

geb. Sneek 29 aug. 1778, overl. Heerenveen jan. 1805
trouwt 1. Heerenveen 24 maart 1796 Abraham Jacobs Burrij
geb. Bergen op Zoom, kleermaker, overl. Heerenveen dec. 1799,
zoon van Jacob Johannes Burrij en Aldegonda Magnin;
trouwt 2. Heerenveen 8 nov. 1801 Simon Gosses de Groot, timmerknecht
geb. circa 1783, overl. Heerenveen 23 dec. 1827,
zoon van Gosse Hotzes en Trijntje Symens.
Simon hertrouwt Janke Lantinga

Uit het eerste huwelijk: 1. Jacob (1796) schippersknecht te Amsterdam, x Marije Elisabeth Joostee; 2. Suardus (1799-1800); Uit het tweede huwelijk: 3. Antje (1804) x Lolke Lammerts Woudstra, leerlooiersknecht te Nijehaske.

J.14
JACOBUS SUARDUS

geb. Sneek 15 juni 1780, overl. Heerenveen 23 okt. 1826
trouwt Heerenveen 21 mei 1809 Sjoerdje Reitzes Bijlsma
geb. circa 1775 Bovenknijpe,
dochter van Reitze Geerts Bijlsma en Fettje Johannes

1. Antje geb. Heerenveen 5 mei 1810
2. Fettje, geb. Heerenveen 4 mei 1813, daar overl. 21 feb. 1833
3. Suarda Jacoba, geb. Heerenveen 5 dec. 1814, daar overl. 8 juli 1816
4. Suardus Jacobus geb. Heerenveen 27 nov. 1817

Bij zijn huwelijk was Jacobus Suardus zeker nog in goeden doen. Op 23 mei 1810 kochten hij en zijn vrouw een zekere welgebouwde huizinge en erven, met derzelver stede en grond, staande en gelegen aan de Dragt te Heerenveen en aldaar gequoteerd met no. 102 voor 1150 Cargld.
In 1813 staat Jacobus Suardus vermeld in de Lijst van Weerbare Mannen. Zijn beroep is winkelier of koopman, in latere jaren aanspreker.
Nadat haar man was overleden verdiende Sjoerdje Bijlsma de kost als koopvrouw of kramersche. Een vetpot zal het toen niet meergeweest zijn, het gezin hoefde geen personele belasting te betalen, maar leefde ook weer niet van de bedeling. Volgens de volkstelling van 1829 woonde toen alleen Suardus nog bij zijn moeder - de dochters hadden al jong het ouderlijk huis verlaten, ongetwijfeld om elders wat te verdienen.

J.21
JACOBUS LIBBES, tinnegieter te Hoorn

ged. Oosthuizen 5 dec. 1751, overl. Hoorn 11 dec. 1814
trouwt Hoorn 8 jan. 1779 Elisabeth Haugk
ged. Hoorn 28 mei 1752, daar overl. 8 okt. 1829
dochter van Carel Frederik Haugk en Maria Magdalena Piët

1. Marijtje, ged. Hoorn 19 mei 1780
2. Carel Frederik ged. Hoorn 26 okt. 1781
3. Maria ged. Hoorn 14 mei 1782
4. Aaltje, ged. Hoorn 24 feb. 1786


J.22
MAARTEN LIBBES

ged. Hoorn 23 sept. 1753
trouwt Jannetje Jans Snip
afkomstig van Diepenheim

1. Libbe, ged. Hoorn 9 mei 1775 - overl. 24 juni 1775
2. Libbe ged. Hoorn 19 mei 1776