Vijfde generatie
Kinderen Johannes Eelkes Posthuma (1745)


E.23
LIEUWKE JOHANNES

geb. Niezijl 28 juli 1776, daar overl. 3 nov. 1858
trouwt Niehove 14 juni 1795 Kornelis Pieters Kits koopman te Niezijl
ged. Grijpskerk 5 maart 1773, overl. Niezijl 11 sept. 1818
zoon van Pieter Jannes en Jantje Tjebbes

Uit dit huwelijk: 1. Pieter (1796); 2. Sieuwke (1797-1872) tr. Jakob Jakobs van Weerden, landbouwer te Den Ham; 3. Jantje (1799-1870) tr. Timen Broos, bakker te Grijpskerk; 4. Johanna (1802-1875), Niezijl;

E.24
JANKE JOHANNES

geb. Niezijl 23 apr. 1782, daar overl. 28 nov. 1820
trouwt Noordhorn 2 mrt. 1800 Theodorus Albartus Robers koopman te Grijpskerk
geb. 1761, overl. Grijpskerk 29 nov. 1825
zoon van Albertus Robers en Lysebeth Everts

Uit dit huwelijk: 1. Albartus Teodoris (1801-1860) boerenknegt te Grijpskerk, tr. Antje Jans van Dijk 2. Johannes (1803) 3. Eelke (1804) sjouwer te Amsterdam, tr. Geertruij Devonshire 4. Elizabeth (1807-1878) tr. Jan Bok, koemelker te Burum 5. Siewert (1809) 6. Sieuwke (1810)

E.25
JELTJE JOHANNES

geb. Niezijl 5 juni 1785, overl. Grijpskerk 25 jan. 1868
trouwt Grijpskerk 14 jan. 1810 Djurre Johannes Siccama
landbouwer te Burum, later op de Middelwaard onder Grijpskerk
ged. Burum 20 mrt. 1763, overl. Grijpskerk 13 mrt. 1828
weduwnaar van Aafke Willems Krijthe
zoon van Johannes Elzes Siccama en Janke Djurres.

Uit dit huwelijk: 1. Johannes (1810) 2. Johannes (1813-1896) tr. Fokeltje Harms Uiterdijk; 2. Sina (1815); 3. Postema (1817-1895) tr. Lubberta Tjeerds van Dellen; 4. Dirk (1820-1903) tr. 1. Jacoba Siegers Dijkstra; tr. 2. Tietje Renderts van Holdinga.