Vijfde generatie
Kinderen van Arp Gerardus Posthuma (1748 - 1817)


G.71
ANTJE ARPS, naaister

geb. Gorredijk 1 jan. 1798, overl. Irnsum 1 febr. 1856
trouwt Opsterland 18 nov. 1824 Gerben Durks Visser, verver
geb. Akkrum 1805, overl. Irnsum 20 nov. 1873
zoon van Durk Gerbens Visser en Jitske Siebes

Uit dit huwelijk: 1. Baukjen (1825-1825) 2. Jitske (1825-1842) 3. Baukjen (1828) tr.1 Johannes Molenaar tr.2 Herre Doekes Koopmans 4. Dirkje (1830) trouwt Marcus de Leeuw, schipper te Langezwaag 5. Klaaske (1832) tr. Berend van der Schuit 6. Dirk (1834) tr. Akke Gerrits Koopmans 7. Trijntje (1838) tr. Douwe Zuiderhof 8. Jitske (1843-1848)

G.72
JOHANNES ARPS, arbeider te Gorredijk

geb. Gorredijk 5 april 1800, daar overl. 12 nov. 1875
trouwt Pijnacker 25 mei 1849 Grietje Jans Hoekveld,
geb. 1802 Harlingen, overl. 6 jan. Gorredijk 1864
dochter van Jan Lodewijks Hoekveld en Engeltje Douwes


G.73
GERHARDUS ARPS, timmerman te Gorredijk

geb. Gorredijk 6 okt. 1802, overl. Heerenveen 22 nov. 1885
trouwt (1) Opsterland 12 aug. 1824 Sjoukje Alberts Fokkema
geb. Gorredijk 29 okt. 1804, daar overl. 23 juni 1827
dochter van Albert Fokkes Fokkema en Elisabeth Gerbens de Jong
trouwt (2) Opsterland 16 okt. 1828 Janke Jans Gorter
geb. Gorredijk 26 dec. 1803, overl. Heerenveen 21 dec. 1886
dochter van Jan Egberts Gorter en Martzen Lammerts Blaauw

Uit het eerste huwelijk:
1. Arp, geb. Gorredijk 16 sept. 1824, daar overl. 21 nov. 1853, timmerknecht
2. Elisabeth, geb. Gorredijk 23 nov. 1826, daar overl. 24 dec. 1851


G.74
MINTJE ARPS, bakker en arbeider

geb. Gorredijk 31 mei 1805
trouwt Utingeradeel 3 mei 1828 Antje Sytzes Boetje
geb. Terhorne 18 febr. 1805, overl. 22 juli 1894 Apeldoorn
dochter van Sytze Sybes Boetje en Antje Jans Kooistra

1. Sytze geb. Terhorne 19 aug. 1828
2. Arp, geb. Terhorne 5 maart 1830, daar overl. 20 juni 1830
3. Baukje geb. Terband 12 sept. 1831
4. Sjoukjen, geb. Leeuwarden april 1834, overl. Engwierum 10 sept. 1834
5. Arp geb. Staveren 3 jan. 1836
6. Sjoukje geb. Marssum 23 juni 1838
7. Johannes geb. Leeuwarden 22 mei 1841
8. Jacobus, geb. 20 dec. 1843 Oosterbeek
9. Catharina, geb. Afferden 7 mei 1846, overl. Apeldoorn 11 febr. 1940, ongehuwd
10. Maria, geb. Nijmegen 23 febr. 1850, daar overl. 7 sept. 1851

Mintje Arps is in vele beroepen werkzaam geweest in plaatsen door het gehele land, zoals aan de geboorteplaatsen van de kinderen te zien is. Bij zijn huwelijk as hij bakkersknecht te Nes onder Akkrum, van 1828-1830 bakker in Terhorne. In 1834 was Mintje werkzaam bij de aanleg van de Dokkumer Nieuwezijlen onder Engwierum, in 1841 arbeider te Terband en in 1843 spoorwerker te Oosterbeek.