JACOB
Ferneaming fan de namme Jacob
Home
98. Jacob Kornelis Velde
13-4-1769 Terwispel - 3-9-1826 Lippenhuzen
x Jacobje Gerrits, 22-7-1813 Lippenhuzen
15-7-1785 - 3-10-1830 Lippenhuzen
df. Gerrit Jacobs en Hylkje Jacobs

1. Kornelis (1816) x Fokjen Idskes Jongsma
2. Gerrit (1818) x Johanna Heines van der Schaaf
3. Hylkjen (1819) x Arend Wytzes van der Sluis
4. Douwe (1821) x Fokjen Fokkes van der Schaaf
5. Ype (1822) x Hiltje Fokkes van der Schaaf
6. Doetje Jacobs Velde(1824-1909)

Jakob Kornelis Velde huwde op latere leeftijd, ten tijde van de naamsaangeving had hij nog geen kinderen.


De minderjarige kinderen van Jacob en Jacobje kregen Jan Alles van der Sluis als voogd toegewezen. Dat leidde tot flink wat onderlinge huwelijken tussen beide families.


49. Doetjen Jacobs Velde
8-7-1824 Lippenhuzen - 26-5-1909 Weinterp
x Jan Wytzes van der Sluis Opsterlân 20-7-1847
27-8-1826 Weinterp - 18-4-1908 Weinterp
zv Wytze Alles van der Sluis en Janke Arends Jongsma

1. Janke (1848-1914) x Suardus Piers van der Sluis
2. Jacob (1850-1944) x Rinskje Jans de Boer
3. Wytze (1851-1857)
4. Jacobjen(1854-1946) x Pier Alles van der Sluis
5. Alle Jans van der Sluis (1856-1938)
6. Sytske (1857-1937)
7. Wytze (1860-1947) x Rigtje Gerrits Gerritsma
8. Kornelis (1863-1941) x Antje Kornelis Rinzema
9. Ype (1865-1935) x Aukjen Halbes Westra

'Lijst van gouden en zilveren werken in den boedel van wijlen den heer Jan Wytzes van der Sluis en mevrouw Doetje Jacobs Velde':
Gouden werken
breed oorijzer met knoppen     156,15;  gouden heerenhorloge    22,00;  flacon met gouden dop    4,80;  doekspeld    4,51;  mutsspelden    1,20;  rondkopmutsspeld    1,28;  juweelen mutsspelden    5,00;
Zilveren werken
twaalf lepels    19,09;  twaalf vorken    18,74;  tabaksdoos en pijpuithaalder    4,97;  melklepel     1,05;  mes met zilveren heft    2,00;  lepeltjes    0,49;  theeschepje    0,24;  drie schoengespen    0,80;  messen met zilveren heften    19.00;  elf lepeltjes en melklepel    2,66;  brandewijnskommen    17,42;  roomkommetje en suikertang    3,85;  vleeschvorkje    0,35;  sigarenstel    5,95;  vuurkomfoor    3,66;  kerkboek met twee haken    4,20;
totale waarde    281,41

24. Alle Jans van der Sluis
21-1-1856 Wijnjeterp - 5-2-1938 Huizum
x Antje Douwes VELDE, Opsterland 13-5-1881
6-3-1860 Terwispel - 15-8-1944 Huizum
dv Douwe Jacobs Velde en Fokje Fokkes van der Schaaf

1. Doetje (1882-1957) x Rinke Dijkstra
2. Douwe (1884-1957) x Foekje Pekema
3. Jan (1885-1955) x Reinskje Zandstra
4. Fokke (1887-1975) x Sietske Hofstra
5. Fokje (1889-1968)
6. Jacob Alles van der Sluis (1895-1951)

In zijn boek 'Wat een handelsman in Friesland beleefde' schrijft de uit Westfalen afkomstige koopman Schöne hoe hij in 1891 Alle Jans van der Sluis aan een boerderij in Langweer heeft geholpen. Hij luisterde daar in logement De Drie Zwaantjes een gesprek af tussen twee neven die el­kaar in lange tijd niet gezien hadden en het laatste fami­lienieuws uitwisselden. Zo vertelde de een, dat binnenkort een oom met boeren zou ophouden, maar dat deze met het op­zeggen van de huur wilde wachten tot Allerheiligen, de dag die hiervoor in het huurcontract was voorgeschreven.
Bewaard gebleven is de taxatiebrief, waarin staat vermeld dat Alle Jans toen f 621,10 moest betalen voor overname van een aantal zaken als: watermolen met zeilen, hooisleep, schiphuis met 'bjinstap', wagenhok, varkenshok, koestallen, hekken, stekken en pompen, karnmolen met toebehoren, kip­penhok enz.


12. Jacob Alles van der Sluis
4-3-1895 Langweer - 5-4-1951 Langweer
x Pietertje Dirks van der Wal, 6-5-1920 Doanjewerstal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
df. Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra

1. Alle (1921) x Uilkje Hoekstra
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk Jacobs van der Sluis (1929)

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal


6. Dirk Jacobs van der Sluis
28-4-1929 Diken
x Anna Tjitske Jaarsma, 21-5-1952 Doanjewerstal
27-5-1929 Sint Nyk
df. Everhardus Jaarsma en Grietje Elisabeth Tilma

1. Pietertje Geeltje (1953)
2. Jacob van der Sluis (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske (1962) x Gerbrand van 't Klooster3. Jacob Dirks van der Sluis
20-12-1955 Poppenwier
x Beitske Hijnberg, 14-11-1986 Drylts
26-8-1963 Snits
df. Johannes Hijnberg en Tetje Mast

1. Tetje Cornelia (1987)
2. Durk Evert (1989)
3. Johannes (1993)


Koart oersjoch ferneaming:
    98. Jacob Kornelis Velde
1769-1826
   (24.) Jacob Jans van der Sluis
1850-1944
    12. Jacob Alles van der Sluis
1895-1951
    (3.) Jacob van der Sluis
1955